نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبسه گردنی آبسه گردنی در اسب؛ گزارش موردی، سبب شناسی و درمان آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبشش مطالعه بافت شناسی آبشش خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 10-17]
 • آبشش ارزیابی ساختار بافتی آبشش ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در طی مواجهه کوتاه مدت با فنانترن [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 61-70]
 • آذربایجان شرقی شناسایی مولکولی ژنهای مقاومت نسبت به کینولون ها (aac(6')-ib-cr و qnrS ) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از طیور تخمگذار استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • آذربایجان غربی بهداشت و سیستم جایگاه گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 10-11]
 • آذربایجان غربی بررسی روند تغییرات تغذیه ای گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-2]
 • آذربایجان غربی بررسی روند تغییرات تولید مثلی گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 3-4]
 • آذربایجان غربی مدیریت پرورش گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 5-6]
 • آرام‌بخشی شتر؛ آرام‌بخشی، القا و نگهداری بی‌هوشی؛ مطالعه‌ای مروری [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 41-50]
 • آزاتیوپرین اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-52]
 • آزمایش الایزا معرفی آزمایش الایزای مبتنی بر پروتئین MBP-G1 به عنوان روش شناسایی گاومیش‏های آلوده به ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-23]
 • آسیب شناسی بررسی تغییرات آسیب شناسی طحال در گاوهای ذبح شده درکشتارگاه ارومیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 30-40]
 • آلودگی انگلی بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]
 • آلودگی‌های کرمی بررسی فراوانی آلودگی‌های کرمی سستود دستگاه گوارش مرغان بومی شهرستان دورود [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 50-60]
 • آمل بررسی میزان شیوع انگل توکسوکاراکتی (Toxocara cati) در گربه های پرشین و ولگرد ارجاعی به درمانگاه های دامپزشکی شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-40]
 • آناتومی مطالعه کالبد شناسی بطنهای مغزی گوسفند لری با استفاده از قالبهای خوردگی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-78]
 • آناتومی ارزیابی رادیوگرافیک آناتومی و عملکرد معده با استفاده از ماده حاجب در خرگوش سفید نیوزیلندی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • آناتومی مطالعه بافت شناسی و آناتومی حباب صماخی در گاومیش رودخانه‌ای بالغ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-30]
 • آناتومی مطالعه آناتومیکی بخش قدامی لوله گوارش در مرغ مروارید(مرغ شاخدار) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-20]
 • آناتومی مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی دستگاه تولیدمثلی نر در مرغ مروارید (مرغ شاخدار): بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]
 • آنتی اکسیدان اثر ویتامینC بر کبد مورد مواجهه با آفت‌کش دلتامترین در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • آنتی بیوگرام شناسایی مولکولی ژنهای مقاومت نسبت به کینولون ها (aac(6')-ib-cr و qnrS ) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از طیور تخمگذار استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • آنفولانزا نقش ژن نورآمینیداز در بیولوژی ویروس آنفلوانزا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • آنومالی مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 24-32]
 • آنومالی مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 11-16]

ا

 • اراک اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • ایران ارزیابی موارد شایع هموگلوبینوپاتی در ایران از دیدگاه مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-83]
 • ایران بررسی فراوانی آلودگی‌های کرمی سستود دستگاه گوارش مرغان بومی شهرستان دورود [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 50-60]
 • ارتقاء کیفیت شیر کنترل ورم پستان و ارتقاء کیفیت شیر بر اساس استقرار یک سیستم HACCP در گاوداری شیری زرین غزال (دایتی) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 34-44]
 • اسب کاربرد سنتی سیر خام بر روی قلم دست اسب به منظور کاهش تورم: ایجاد جراحت پوستی وسیع [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 31-40]
 • اسب ریخت شناسی اسکلتی – عضلانی اسب در دامپزشکی کهن [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • اسپند مقایسه اثر پودر دانه اسپند و کوکسیدیواستات سالینومایسین بر عملکرد و میزان OPG در جوجه های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]
 • استافیلوکوکوس ارئوس بررسی اثر باکتری کشی سرم گاو میش [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 31-38]
 • استان مازندران بررسی آلودگی انگل های داخلی و خارجی توکای سیاه استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 47-48]
 • استخوان مروری بر نقش ماتریکس دمینرالیزه استخوان (DBM) در ترمیم نقایص استخوانی در مدل های حیوانی و انسانی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 25-31]
 • استخوان گزارش یک مورد استفاده از سیم‌های سرکلاژ و پلیت استخوانی برای بازسازی شکستگی استخوان تیبیوتارسال در یک بهله عقاب طلایی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-20]
 • استقرار HACCP کنترل ورم پستان و ارتقاء کیفیت شیر بر اساس استقرار یک سیستم HACCP در گاوداری شیری زرین غزال (دایتی) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 34-44]
 • اسکلت ریخت شناسی اسکلتی – عضلانی اسب در دامپزشکی کهن [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • اشرشیاکلی معرفی آزمایش الایزای مبتنی بر پروتئین MBP-G1 به عنوان روش شناسایی گاومیش‏های آلوده به ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-23]
 • اشریشیاکلی " مطالعه مقاومت باکتری Escherichia coli جدا سازی شده از عفونتهای اداری سطح شهرستان بروجردنسبت به آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف ورابطه ی آن با سن ،جنس ومنطقه ی این افراد [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 11-20]
 • اشریشیا کلای O157:H7 ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به‌وسیله عصاره پوست پرتقال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • ایکتیو فیتریوس بررسی انگل ایک در خانواده سیچلائیده و یک نوع کپور در شهرستان الشتر [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 37-42]
 • اکوکاردیوگرافی ارزیابی تاثیردوزهای مختلف داروی پروپوفول برروی شاخص های عملکردی قلب سگ نژاد مخلوط [دوره 7، شماره 3، 1398]
 • الایزا بررسی سرولوژیک و پاتولوژیک متاپنوموویروس های طیور (aMPV) در گله های مرغ مادر گوشتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • القا و نگهداری بی‌هوشی شتر؛ آرام‌بخشی، القا و نگهداری بی‌هوشی؛ مطالعه‌ای مروری [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 41-50]
 • ایمپلنت مواد جایگزین شونده‌ی استخوانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-46]
 • امواج الکترومغناطیس بررسی اثر امواج موبایل الکترومغناطیس تلفن همراه در حال مکالمه (950-900 مگاهرتز) بر میزان هورمون های FSH وLH در موش های صحرایی بالغ [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 51-60]
 • امواج تلفن همراه بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-37]
 • انتخاب بر اساس نشانگرها مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]
 • انگلی بررسی و توصیف روش تشخیص اسپور بیماری نوزما در چندین زنبورستان استان ایلام [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 40-50]
 • انگل ایک بررسی انگل ایک در خانواده سیچلائیده و یک نوع کپور در شهرستان الشتر [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 37-42]
 • انگل خارجی بررسی آلودگی انگل های داخلی و خارجی توکای سیاه استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 47-48]
 • انگل داخلی بررسی آلودگی انگل های داخلی و خارجی توکای سیاه استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 47-48]
 • انگل کریپتوسپوریدیوم بررسی فراوانی آلودگی بوقلمون های بومی شهرستان دزفول به انگل کریپتوسپوریدوم [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 50-55]
 • انگل های خارجی بررسی شیوع آلودگی به انگل های خارجی طیور بومی شهرستان رودسردر سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 13-17]
 • انگل های خارجی بررسی آلودگی انگل های خارجی طیور بومی شهرستان لنگرود در سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-46]
 • انگل های خونی بررسی شیوع انگل های خونی در گوسفندهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 17-20]
 • انگل های خونی بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان سوادکوه طی سالهای 1396-1395 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 50-60]
 • اهواز-اشرشیا کلای بررسی آلودگی به اشریشیا کولی در ضایعات کبدی طیور [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • اووسیت مقایسه اثر پودر دانه اسپند و کوکسیدیواستات سالینومایسین بر عملکرد و میزان OPG در جوجه های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]

ب

 • بابزیا مقایسه روش میکروسکوپی وPCR در تشخیص آلودگی گوسفندان حامل تیلریا و بابزیا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • باروری بررسی باروری و قدرت زنده ماندن پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک گوسفند و بز در کشتارگاه شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 44-50]
 • بازرسی کالبدگشایی بررسی تغییرات آسیب شناسی طحال در گاوهای ذبح شده درکشتارگاه ارومیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 30-40]
 • بازماندگی اثرات وزن رهاسازی روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و فراسنجه‌های خونی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes, 1844) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • بافت اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-52]
 • بافت شناسی ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻳک و مرفومتریک رحم در خفاش میوه خوار مصری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 22-30]
 • بافت شناسی مطالعه بافت شناسی آبشش خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 10-17]
 • بافت شناسی مطالعه بافت شناسی و آناتومی حباب صماخی در گاومیش رودخانه‌ای بالغ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-30]
 • بافت شناسی مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی دستگاه تولیدمثلی نر در مرغ مروارید (مرغ شاخدار): بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]
 • بدخیمی مطالعه ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 12-22]
 • بدخیمی مطالعه‌ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 21-30]
 • بدخیمی کیست تروگلوسال گزارش دو مورد بدخیمی پاپیلاری کیست تروگلوسال [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-4]
 • بروجرد بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • بروجرد مقایسه دو روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه صنعتی شهرستان بروجرد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • بز تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • بز بررسی باروری و قدرت زنده ماندن پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک گوسفند و بز در کشتارگاه شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 44-50]
 • بز بررسی کاریولوژیک گونه اهلی بز(کاپرا هیرکوس) به منظور تعیین کاریوتایپ بز نژاد رائینی با الگوی نواربندی G [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • بیضه بررسی هیستوپاتولوژیکی بیضه ها بدنبال مسمومیت تجربی باسیسپالتین درسگها [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 7-9]
 • بطن های مغزی مطالعه کالبد شناسی بطنهای مغزی گوسفند لری با استفاده از قالبهای خوردگی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-78]
 • بنزوآلفاپایرن تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (Vibrio alginolyticus) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • بهداشت بهداشت و سیستم جایگاه گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 10-11]
 • بیهوشی ارزیابی تاثیردوزهای مختلف داروی پروپوفول برروی شاخص های عملکردی قلب سگ نژاد مخلوط [دوره 7، شماره 3، 1398]
 • بی‌هوشی صحرایی شتر؛ آرام‌بخشی، القا و نگهداری بی‌هوشی؛ مطالعه‌ای مروری [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 41-50]
 • بوقلمون بررسی فراوانی آلودگی بوقلمون های بومی شهرستان دزفول به انگل کریپتوسپوریدوم [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 50-55]
 • بیولوژی نقش ژن نورآمینیداز در بیولوژی ویروس آنفلوانزا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]

پ

 • پاپیلاری کارسینوما گزارش دو مورد بدخیمی پاپیلاری کیست تروگلوسال [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-4]
 • پارگی دیافراگم گزارش یک مورد جراحی پارگی دیافراگم قدیمی در یک گربه نژاد دی اس اچ و عوارض آن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-5]
 • پری بیوتیک کاربرد پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ActveMOS در افزایش تولید محصولات گاومیش [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 17-20]
 • پرندگان زینتی بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]
 • پروبیوتیک کاربرد پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ActveMOS در افزایش تولید محصولات گاومیش [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 17-20]
 • پیروپلاسم بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • پیرو پلاسموز مقایسه روش میکروسکوپی وPCR در تشخیص آلودگی گوسفندان حامل تیلریا و بابزیا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • پروپوفول ارزیابی تاثیردوزهای مختلف داروی پروپوفول برروی شاخص های عملکردی قلب سگ نژاد مخلوط [دوره 7، شماره 3، 1398]
 • پروتواسکولکس مقایسه دو روش فعال سازی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • پروتو اسکولکس‌ بررسی باروری و قدرت زنده ماندن پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک گوسفند و بز در کشتارگاه شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 44-50]
 • پروتئین اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • پروتئین نوترکیب MBP-G1 معرفی آزمایش الایزای مبتنی بر پروتئین MBP-G1 به عنوان روش شناسایی گاومیش‏های آلوده به ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-23]
 • پرورش مدیریت پرورش گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 5-6]
 • پرورش گاومیش جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 7-4]
 • پروستات بافت شناسی غده پروستات در خفاش میوه خوار مصری(Rossetus aegyptiacus) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 16-21]
 • پیش بی‌هوشی شتر؛ آرام‌بخشی، القا و نگهداری بی‌هوشی؛ مطالعه‌ای مروری [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 41-50]
 • پلیت گذاری گزارش یک مورد استفاده از سیم‌های سرکلاژ و پلیت استخوانی برای بازسازی شکستگی استخوان تیبیوتارسال در یک بهله عقاب طلایی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-20]
 • پوست مطالعه تغییرات ساختار بافتی پوست ماهی طلایی حوض( Carassius auratus )در شهرستان اهواز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]
 • پوست مطالعه ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 12-22]
 • پوست مطالعه‌ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 21-30]

ت

 • تجزیه زیستی تجزیه میکروبی هیدروکربن های نفتی در محیط زیست [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 32-36]
 • تجزیه زیستی تجزیه زیستی نفت خام توسط قارچ های جدا شده از خاک های آلوده مارون و هفتکل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 11-20]
 • ترانس آمیناز ها بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-37]
 • تریکوموناس بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]
 • ترمیم مروری بر نقش ماتریکس دمینرالیزه استخوان (DBM) در ترمیم نقایص استخوانی در مدل های حیوانی و انسانی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 25-31]
 • تزریق آبسه گردنی در اسب؛ گزارش موردی، سبب شناسی و درمان آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تشخیص بررسی و توصیف روش تشخیص اسپور بیماری نوزما در چندین زنبورستان استان ایلام [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 40-50]
 • تشخیص میکروسکوپیک بررسی میزان شیوع و بروز گونه های مختلف شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در سال های 1396 تا 1397 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • تغذیه بررسی روند تغییرات تغذیه ای گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-2]
 • تغذیه تعیین ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 17-23]
 • تغییرات بافتی اثر ویتامینC بر کبد مورد مواجهه با آفت‌کش دلتامترین در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • تغییرات ظاهری بررسی تغییرات آسیب شناسی طحال در گاوهای ذبح شده درکشتارگاه ارومیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 30-40]
 • تک یاخته مروری بر آلودگی دام ها و انسان به انگل سارکوسیست [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 21-30]
 • تیلریا بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • تیلریا مقایسه روش میکروسکوپی وPCR در تشخیص آلودگی گوسفندان حامل تیلریا و بابزیا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • تلفن همراه بررسی اثر امواج موبایل الکترومغناطیس تلفن همراه در حال مکالمه (950-900 مگاهرتز) بر میزان هورمون های FSH وLH در موش های صحرایی بالغ [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 51-60]
 • توکا بررسی آلودگی انگل های داخلی و خارجی توکای سیاه استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 47-48]
 • توکسوکارکتی بررسی میزان شیوع انگل توکسوکاراکتی (Toxocara cati) در گربه های پرشین و ولگرد ارجاعی به درمانگاه های دامپزشکی شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-40]
 • تولید شری بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاومیش های خوزستان و ارتباط آن باصفات تولیدی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 13-14]
 • تولید مثل بررسی روند تغییرات تولید مثلی گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 3-4]
 • تومور پوستی مطالعه‌ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 21-30]

ج

 • جراحی گزارش یک مورد استفاده از سیم‌های سرکلاژ و پلیت استخوانی برای بازسازی شکستگی استخوان تیبیوتارسال در یک بهله عقاب طلایی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-20]
 • جراحی آبسه گردنی در اسب؛ گزارش موردی، سبب شناسی و درمان آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جراحت پوست کاربرد سنتی سیر خام بر روی قلم دست اسب به منظور کاهش تورم: ایجاد جراحت پوستی وسیع [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 31-40]
 • جراحی سیسترانک گزارش دو مورد بدخیمی پاپیلاری کیست تروگلوسال [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-4]
 • جرب گزارش آلودگی به جرب مگنینیا کوبیتالیس در کبوتر چاهی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 31-40]
 • جنبه اجتماعی جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 7-4]
 • جنبه اقتصادی جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 7-4]
 • جنین گاو گزارش یک مورد ناهنجاری در تعداد دنده های جنین گاو [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 45-47]
 • جوجه گوشتی اثر استفاده مجزا یا ترکیبی واکسن‌های زنده و کشته بیماری نیوکاسل بر پاسخ ایمنی هومورال در ماکیان گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • جوجه های گوشتی مقایسه اثر پودر دانه اسپند و کوکسیدیواستات سالینومایسین بر عملکرد و میزان OPG در جوجه های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]

چ

 • چندشکلی مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]

ح

 • حباب صماخی مطالعه بافت شناسی و آناتومی حباب صماخی در گاومیش رودخانه‌ای بالغ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-30]
 • حشره‌کش ارزیابی اثر پودر برگ چریش (نیم) در کنترل انگل های طیور پرورشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • حیوانات بنیان گذار تجزیه و تحلیل ساختار جمعیت گاومیش های استان گلستان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 6-4]
 • حیوانات بنیان گذار برآورد همخونی در جمعیت گاومیش ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 14-16]
 • حیوانات غیر بنیان گذار تجزیه و تحلیل ساختار جمعیت گاومیش های استان گلستان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 6-4]
 • حیوانات غیر بنیان گذار برآورد همخونی در جمعیت گاومیش ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 14-16]
 • حیوانات مزرعه بررسی اثر تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولیدمثلی حیوانات مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-50]

خ

 • خارجی بررسی مورفولوژیکی زنبورهای عسل گونه معمولی در شمال استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 36-46]
 • خرچنگ شناگر آبی مطالعه بافت شناسی آبشش خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 10-17]
 • خصوصیات بررسی مورفولوژیکی زنبورهای عسل گونه معمولی در شمال استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 36-46]
 • خفاش ماده ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻳک و مرفومتریک رحم در خفاش میوه خوار مصری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 22-30]
 • خفاش میوه خوار بافت شناسی غده پروستات در خفاش میوه خوار مصری(Rossetus aegyptiacus) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 16-21]
 • خوزستان اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سلامت انسان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 12-13]
 • خوزستان بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاومیش های خوزستان و ارتباط آن باصفات تولیدی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 13-14]

د

 • دامپزشکی ریخت شناسی اسکلتی – عضلانی اسب در دامپزشکی کهن [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • درمان گزارش آلودگی انگل سخت پوست لرنه آ در مزارع پروش ماهیان گرمابی ،شهرستان شوشتر و درمان به روش Multiple treatment option [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-35]
 • دزفول بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]
 • دزفول بررسی فراوانی آلودگی بوقلمون های بومی شهرستان دزفول به انگل کریپتوسپوریدوم [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 50-55]
 • دستگاه تولیدمثلی نر مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی دستگاه تولیدمثلی نر در مرغ مروارید (مرغ شاخدار): بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]
 • دلتامترین اثر ویتامینC بر کبد مورد مواجهه با آفت‌کش دلتامترین در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • دمینرالیزه مروری بر نقش ماتریکس دمینرالیزه استخوان (DBM) در ترمیم نقایص استخوانی در مدل های حیوانی و انسانی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 25-31]
 • دوران تکاملی مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی مری در طول دوران تکاملی شتر یک کوهانه(Camelus dromedarius) [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • دورود بررسی فراوانی آلودگی‌های کرمی سستود دستگاه گوارش مرغان بومی شهرستان دورود [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 50-60]

ر

 • رادیوگرافی گزارش یک مورد ناهنجاری در تعداد دنده های جنین گاو [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 45-47]
 • رادیوگرافیک آناتومی بررسی رادیوگرافیک آناتومی کلیه ها با تزریق زیر پوستی آیودیکسانول در سنجاب ایرانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 60-70]
 • ریخت شناسی ریخت شناسی اسکلتی – عضلانی اسب در دامپزشکی کهن [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • رشایط روستایی بررسی روند تغییرات تغذیه ای گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-2]
 • رشایط روستایی بررسی روند تغییرات تولید مثلی گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 3-4]
 • رشد اثرات وزن رهاسازی روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و فراسنجه‌های خونی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes, 1844) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • رگرسیون تصادفی بررسی ژنتیکی تولید شیر زایش اول گاوهای هلشتاین ایرانی در روزآمون های مختلف [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • روز آزمون بررسی ژنتیکی تولید شیر زایش اول گاوهای هلشتاین ایرانی در روزآمون های مختلف [دوره 8، شماره 1، 1399]

ز

 • زیل نلسون بررسی فراوانی آلودگی بوقلمون های بومی شهرستان دزفول به انگل کریپتوسپوریدوم [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 50-55]
 • زنبور عسل بررسی و توصیف روش تشخیص اسپور بیماری نوزما در چندین زنبورستان استان ایلام [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 40-50]
 • زنبور‌های عسل بررسی مورفولوژیکی زنبورهای عسل گونه معمولی در شمال استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 36-46]
 • زئونوز مقایسه دو روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه صنعتی شهرستان بروجرد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]

ژ

 • ژنتیک مولکولی مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]
 • ژنهای کاندیدا مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]

س

 • ساختار بافتی مطالعه تغییرات ساختار بافتی پوست ماهی طلایی حوض( Carassius auratus )در شهرستان اهواز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]
 • سارکوسیست مقایسه دو روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه صنعتی شهرستان بروجرد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • سارکوسیست مروری بر آلودگی دام ها و انسان به انگل سارکوسیست [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 21-30]
 • سارکوسیستوز مروری بر آلودگی دام ها و انسان به انگل سارکوسیست [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 21-30]
 • سالمونلا شناسایی مولکولی ژنهای مقاومت نسبت به کینولون ها (aac(6')-ib-cr و qnrS ) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از طیور تخمگذار استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • سبزیجات مصرفی بررسی آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 28-35]
 • سیتوژنتیک تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • سخت پوست لرنه آ گزارش آلودگی انگل سخت پوست لرنه آ در مزارع پروش ماهیان گرمابی ،شهرستان شوشتر و درمان به روش Multiple treatment option [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-35]
 • سیر خام کاربرد سنتی سیر خام بر روی قلم دست اسب به منظور کاهش تورم: ایجاد جراحت پوستی وسیع [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 31-40]
 • سرم خون موش بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-37]
 • سرم غیرفعال بررسی اثر باکتری کشی سرم گاو میش [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 31-38]
 • سرم فعال بررسی اثر باکتری کشی سرم گاو میش [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 31-38]
 • سیسپالتین بررسی هیستوپاتولوژیکی بیضه ها بدنبال مسمومیت تجربی باسیسپالتین درسگها [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 7-9]
 • سیستم اصطبل بهداشت و سیستم جایگاه گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 10-11]
 • سگ بررسی هیستوپاتولوژیکی بیضه ها بدنبال مسمومیت تجربی باسیسپالتین درسگها [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 7-9]
 • سگ ارزیابی تاثیردوزهای مختلف داروی پروپوفول برروی شاخص های عملکردی قلب سگ نژاد مخلوط [دوره 7، شماره 3، 1398]
 • سلامت انسان اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سلامت انسان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 12-13]
 • سیم کلاژ گزارش یک مورد استفاده از سیم‌های سرکلاژ و پلیت استخوانی برای بازسازی شکستگی استخوان تیبیوتارسال در یک بهله عقاب طلایی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-20]
 • سنجاب بررسی رادیوگرافیک آناتومی کلیه ها با تزریق زیر پوستی آیودیکسانول در سنجاب ایرانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 60-70]
 • سینگاموس ترآکه آ بررسی شیوع آلودگی به انگل سینگاموس تراکه آ در ماکیان بومی شهرستان بابل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 5-10]

ش

 • شانک زردباله ارزیابی ساختار بافتی آبشش ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در طی مواجهه کوتاه مدت با فنانترن [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 61-70]
 • شپش بررسی میزان شیوع و بروز گونه های مختلف شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در سال های 1396 تا 1397 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • شتر شتر؛ آرام‌بخشی، القا و نگهداری بی‌هوشی؛ مطالعه‌ای مروری [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 41-50]
 • شتر یک کوهانه مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی مری در طول دوران تکاملی شتر یک کوهانه(Camelus dromedarius) [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • شکل‌شناسی بررسی مورفولوژیکی زنبورهای عسل گونه معمولی در شمال استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 36-46]
 • شهرستان الشتر بررسی انگل ایک در خانواده سیچلائیده و یک نوع کپور در شهرستان الشتر [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 37-42]
 • شهرستان بابل بررسی شیوع آلودگی به انگل سینگاموس تراکه آ در ماکیان بومی شهرستان بابل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 5-10]
 • شهرستان بابل بررسی آلودگی تریکومونیازیس در برخی پرندگان زینتی شهرستان بابل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]
 • شهرستان تربت جام بررسی شیوع انگل های خونی در گوسفندهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 17-20]
 • شهرستان رودسر بررسی شیوع آلودگی به انگل های خارجی طیور بومی شهرستان رودسردر سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 13-17]
 • شهرستان سوادکوه بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان سوادکوه طی سالهای 1396-1395 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 50-60]
 • شهرستان شوشتر گزارش آلودگی انگل سخت پوست لرنه آ در مزارع پروش ماهیان گرمابی ،شهرستان شوشتر و درمان به روش Multiple treatment option [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-35]
 • شهرستان لنگرود بررسی آلودگی انگل های خارجی طیور بومی شهرستان لنگرود در سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-46]
 • شهرکرد بررسی میزان شیوع و بروز گونه های مختلف شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در سال های 1396 تا 1397 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • شوشتر و باوی مطالعه همزمانی آلودگی به ویروس کم خونی عفونی جوجه ها (CIAV ) و کمپلکس های تنفسی در گله های طیور گوشتی شهرستان شوشتر و باوی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 41-50]

ص

 • صفات تولیدی مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]
 • صفات کروموزومی تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]

ض

 • ضد انگل ارزیابی اثر پودر برگ چریش (نیم) در کنترل انگل های طیور پرورشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]

ط

 • طحال گاو بررسی تغییرات آسیب شناسی طحال در گاوهای ذبح شده درکشتارگاه ارومیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 30-40]
 • طیور ارزیابی اثر پودر برگ چریش (نیم) در کنترل انگل های طیور پرورشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • طیور بومی بررسی شیوع آلودگی به انگل های خارجی طیور بومی شهرستان رودسردر سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 13-17]
 • طیور بومی بررسی آلودگی انگل های خارجی طیور بومی شهرستان لنگرود در سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 43-46]
 • طول عمر بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاومیش های خوزستان و ارتباط آن باصفات تولیدی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 13-14]

ع

 • عصاره ارزیابی اثر پودر برگ چریش (نیم) در کنترل انگل های طیور پرورشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • عصاره پوست پرتقال ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به‌وسیله عصاره پوست پرتقال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • عصاره گیاهی ساتوریا خوزستانیکا بررسی اثر بخشی اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی(in vitro) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 65-70]
 • عضله ریخت شناسی اسکلتی – عضلانی اسب در دامپزشکی کهن [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • عقاب طلایی گزارش یک مورد استفاده از سیم‌های سرکلاژ و پلیت استخوانی برای بازسازی شکستگی استخوان تیبیوتارسال در یک بهله عقاب طلایی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-20]
 • علائم بالینی بررسی سرولوژیک و پاتولوژیک متاپنوموویروس های طیور (aMPV) در گله های مرغ مادر گوشتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • عملکرد ارزیابی رادیوگرافیک آناتومی و عملکرد معده با استفاده از ماده حاجب در خرگوش سفید نیوزیلندی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • عملکرد مقایسه اثر پودر دانه اسپند و کوکسیدیواستات سالینومایسین بر عملکرد و میزان OPG در جوجه های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]

غ

 • غدد جنسی بافت شناسی غده پروستات در خفاش میوه خوار مصری(Rossetus aegyptiacus) [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 16-21]
 • غلظت تحت‌ کشنده بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]

ف

 • فاسیولا ژیگانتیکا ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی‌ژن‌های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • فحلی بررسی اثر تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولیدمثلی حیوانات مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-50]
 • فراسنجه‌های خونی اثرات وزن رهاسازی روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و فراسنجه‌های خونی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes, 1844) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • فراورده اثر درمانی عسل، سیر و برگ گردو بر لیشمانیا‌ی جلدی در مدل موشی Balb/c [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • فرآورده‌ها اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سلامت انسان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 12-13]
 • فعالیت‌های فیزیولوژیکی بررسی اثر تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولیدمثلی حیوانات مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-50]
 • فعال سازی مقایسه دو روش فعال سازی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • فنانترن ارزیابی ساختار بافتی آبشش ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در طی مواجهه کوتاه مدت با فنانترن [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 61-70]

ق

 • قارچ های خاک تجزیه زیستی نفت خام توسط قارچ های جدا شده از خاک های آلوده مارون و هفتکل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 11-20]
 • قالب های سیلیکونی مطالعه کالبد شناسی بطنهای مغزی گوسفند لری با استفاده از قالبهای خوردگی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-78]
 • قزل آلای رنگین کمان استفاده از Multiplex PCR جهت تشخیص کوکسی های گرم مثبت ایجاد کننده بیماری در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss), ایلام [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 18-24]
 • قلب مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 24-32]
 • قلب مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 11-16]
 • قلب ارزیابی تاثیردوزهای مختلف داروی پروپوفول برروی شاخص های عملکردی قلب سگ نژاد مخلوط [دوره 7، شماره 3، 1398]

ک

 • کاربرد موضعی کاربرد سنتی سیر خام بر روی قلم دست اسب به منظور کاهش تورم: ایجاد جراحت پوستی وسیع [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 31-40]
 • کاریوتایپ و نواربندی G بررسی کاریولوژیک گونه اهلی بز(کاپرا هیرکوس) به منظور تعیین کاریوتایپ بز نژاد رائینی با الگوی نواربندی G [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • کالبدگشایی بررسی سرولوژیک و پاتولوژیک متاپنوموویروس های طیور (aMPV) در گله های مرغ مادر گوشتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • کانترایمونوالکتروفورز ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی‌ژن‌های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • کبد بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • کبد بررسی هیستوپاتولوژیک کبد به دنبال تجویز داروهای آسپرومازین و زایلازین به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 61-70]
 • کبد مرغ بررسی آلودگی به اشریشیا کولی در ضایعات کبدی طیور [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 27-33]
 • کبوتر بررسی هیستوپاتولوژیک کبد به دنبال تجویز داروهای آسپرومازین و زایلازین به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 61-70]
 • کبوتر چاهی گزارش آلودگی به جرب مگنینیا کوبیتالیس در کبوتر چاهی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 31-40]
 • کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) اثرات وزن رهاسازی روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و فراسنجه‌های خونی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes, 1844) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • کتامین آسپرومازین زایلازین بررسی هیستوپاتولوژیک کبد به دنبال تجویز داروهای آسپرومازین و زایلازین به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 61-70]
 • کیست هیداتیک مقایسه دو روش فعال سازی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • کیست هیداتیک‌ بررسی باروری و قدرت زنده ماندن پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک گوسفند و بز در کشتارگاه شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 44-50]
 • کلسیم اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • کلشی سین تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • کلمات کلیدی: تومور پوستی مطالعه ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 12-22]
 • کلمات کلیدی: کاریولوژی بررسی کاریولوژیک گونه اهلی بز(کاپرا هیرکوس) به منظور تعیین کاریوتایپ بز نژاد رائینی با الگوی نواربندی G [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • کلمات کلیدی: هورمون‌های تیروئیدی بررسی اثر تغییرات فصلی هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولیدمثلی حیوانات مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-50]
 • کلیه بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • کلیه تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (alginolyticus Vibrio) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]
 • کلیه بررسی رادیوگرافیک آناتومی کلیه ها با تزریق زیر پوستی آیودیکسانول در سنجاب ایرانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 60-70]
 • کلیه تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (Vibrio alginolyticus) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • کمپلکس های تنفسی مطالعه همزمانی آلودگی به ویروس کم خونی عفونی جوجه ها (CIAV ) و کمپلکس های تنفسی در گله های طیور گوشتی شهرستان شوشتر و باوی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 41-50]
 • کنترل ورم پستان کنترل ورم پستان و ارتقاء کیفیت شیر بر اساس استقرار یک سیستم HACCP در گاوداری شیری زرین غزال (دایتی) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 34-44]
 • کوکسیدیواستات مقایسه اثر پودر دانه اسپند و کوکسیدیواستات سالینومایسین بر عملکرد و میزان OPG در جوجه های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]
 • کوکسی گرم مثبت استفاده از Multiplex PCR جهت تشخیص کوکسی های گرم مثبت ایجاد کننده بیماری در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss), ایلام [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 18-24]

گ

 • گاو بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • گاو ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی‌ژن‌های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • گاو اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • گاو بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان سوادکوه طی سالهای 1396-1395 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 50-60]
 • گاوداری شیری کنترل ورم پستان و ارتقاء کیفیت شیر بر اساس استقرار یک سیستم HACCP در گاوداری شیری زرین غزال (دایتی) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 34-44]
 • گاومیش بررسی اثر باکتری کشی سرم گاو میش [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 31-38]
 • گاومیش تجزیه و تحلیل ساختار جمعیت گاومیش های استان گلستان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 6-4]
 • گاومیش بهداشت و سیستم جایگاه گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 10-11]
 • گاومیش اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سلامت انسان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 12-13]
 • گاومیش برآورد همخونی در جمعیت گاومیش ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 14-16]
 • گاومیش کاربرد پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ActveMOS در افزایش تولید محصولات گاومیش [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 17-20]
 • گاومیش معرفی آزمایش الایزای مبتنی بر پروتئین MBP-G1 به عنوان روش شناسایی گاومیش‏های آلوده به ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-23]
 • گاومیش بررسی روند تغییرات تغذیه ای گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-2]
 • گاومیش بررسی روند تغییرات تولید مثلی گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 3-4]
 • گاومیش مدیریت پرورش گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 5-6]
 • گاومیش بررسی عوامل موثر بر ماندگاری گاومیش های خوزستان و ارتباط آن باصفات تولیدی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 13-14]
 • گاومیش مطالعه بافت شناسی و آناتومی حباب صماخی در گاومیش رودخانه‌ای بالغ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-30]
 • گرافت مواد جایگزین شونده‌ی استخوانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-46]
 • گربه گزارش یک مورد جراحی پارگی دیافراگم قدیمی در یک گربه نژاد دی اس اچ و عوارض آن [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-5]
 • گربه پرشین بررسی میزان شیوع انگل توکسوکاراکتی (Toxocara cati) در گربه های پرشین و ولگرد ارجاعی به درمانگاه های دامپزشکی شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-40]
 • گربه ولگرد بررسی میزان شیوع انگل توکسوکاراکتی (Toxocara cati) در گربه های پرشین و ولگرد ارجاعی به درمانگاه های دامپزشکی شهرستان آمل در استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-40]
 • گزارش آلودگی انگل گزارش آلودگی انگل سخت پوست لرنه آ در مزارع پروش ماهیان گرمابی ،شهرستان شوشتر و درمان به روش Multiple treatment option [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-35]
 • گلستان تجزیه و تحلیل ساختار جمعیت گاومیش های استان گلستان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 6-4]
 • گلستان برآورد همخونی در جمعیت گاومیش ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 14-16]
 • گله های طیور مطالعه همزمانی آلودگی به ویروس کم خونی عفونی جوجه ها (CIAV ) و کمپلکس های تنفسی در گله های طیور گوشتی شهرستان شوشتر و باوی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 41-50]
 • گلوکانتیم بررسی اثر بخشی اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی(in vitro) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 65-70]
 • گلومرول اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-52]
 • گیمسا بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-66]
 • گوسفند مطالعه کالبد شناسی بطنهای مغزی گوسفند لری با استفاده از قالبهای خوردگی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-78]
 • گوسفند بررسی باروری و قدرت زنده ماندن پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک گوسفند و بز در کشتارگاه شهرستان دزفول [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 44-50]
 • گوسفند بررسی شیوع انگل های خونی در گوسفندهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 17-20]

ل

 • لایه های رحم ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻳک و مرفومتریک رحم در خفاش میوه خوار مصری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 22-30]
 • لیستریا مونوسیتوژنز ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به‌وسیله عصاره پوست پرتقال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 37-47]
 • لیشمانیای اثر درمانی عسل، سیر و برگ گردو بر لیشمانیا‌ی جلدی در مدل موشی Balb/c [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • لیشمانیا ماژور بررسی اثر بخشی اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی(in vitro) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 65-70]

م

 • ماتریکس مروری بر نقش ماتریکس دمینرالیزه استخوان (DBM) در ترمیم نقایص استخوانی در مدل های حیوانی و انسانی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 25-31]
 • مادیان آبسه گردنی در اسب؛ گزارش موردی، سبب شناسی و درمان آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماده حاجب ارزیابی رادیوگرافیک آناتومی و عملکرد معده با استفاده از ماده حاجب در خرگوش سفید نیوزیلندی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • مایع کیست هیداتیک اندازه گیری برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی در مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گاو در شهر اراک [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • ماکیان بررسی شیوع آلودگی به انگل سینگاموس تراکه آ در ماکیان بومی شهرستان بابل [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 5-10]
 • ماکرو سکو پی مقایسه دو روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه صنعتی شهرستان بروجرد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • مالاتیون بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • مالاتیون ارزیابی اثر پودر برگ چریش (نیم) در کنترل انگل های طیور پرورشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • ماهیان آکواریومی بررسی انگل ایک در خانواده سیچلائیده و یک نوع کپور در شهرستان الشتر [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 37-42]
 • ماهی کپور معمولی گزارش آلودگی انگل سخت پوست لرنه آ در مزارع پروش ماهیان گرمابی ،شهرستان شوشتر و درمان به روش Multiple treatment option [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-35]
 • ماهی هامور معمولی تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (alginolyticus Vibrio) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]
 • ماهی هامور معمولی تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (Vibrio alginolyticus) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • متاپنوموویروس طیور بررسی سرولوژیک و پاتولوژیک متاپنوموویروس های طیور (aMPV) در گله های مرغ مادر گوشتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • مجاری ادراری اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-52]
 • مدیریت مدیریت پرورش گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 5-6]
 • مری مطالعه آناتومیکی بخش قدامی لوله گوارش در مرغ مروارید(مرغ شاخدار) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-20]
 • مری مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی مری در طول دوران تکاملی شتر یک کوهانه(Camelus dromedarius) [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • مرغان بومی بررسی فراوانی آلودگی‌های کرمی سستود دستگاه گوارش مرغان بومی شهرستان دورود [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 50-60]
 • مرغ بومی بررسی میزان شیوع و بروز گونه های مختلف شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در سال های 1396 تا 1397 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • مرغ مادر گوشتی بررسی سرولوژیک و پاتولوژیک متاپنوموویروس های طیور (aMPV) در گله های مرغ مادر گوشتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • مرغ مروارید مطالعه آناتومیکی بخش قدامی لوله گوارش در مرغ مروارید(مرغ شاخدار) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-20]
 • مرغ مروارید مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی دستگاه تولیدمثلی نر در مرغ مروارید (مرغ شاخدار): بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]
 • معده ارزیابی رادیوگرافیک آناتومی و عملکرد معده با استفاده از ماده حاجب در خرگوش سفید نیوزیلندی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • معده مطالعه آناتومیکی بخش قدامی لوله گوارش در مرغ مروارید(مرغ شاخدار) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 11-20]
 • مقایسه بررسی مورفولوژیکی زنبورهای عسل گونه معمولی در شمال استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 36-46]
 • مقاومت ژنتیکی شناسایی مولکولی ژنهای مقاومت نسبت به کینولون ها (aac(6')-ib-cr و qnrS ) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از طیور تخمگذار استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • میکروارگانیسم ها تجزیه میکروبی هیدروکربن های نفتی در محیط زیست [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 32-36]
 • مگنینیا کوبیتالیس گزارش آلودگی به جرب مگنینیا کوبیتالیس در کبوتر چاهی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 31-40]
 • ممانعت از هماگلوتیناسیون اثر استفاده مجزا یا ترکیبی واکسن‌های زنده و کشته بیماری نیوکاسل بر پاسخ ایمنی هومورال در ماکیان گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • مورفولوژی گزارش یک مورد ناهنجاری در تعداد دنده های جنین گاو [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 45-47]
 • موش اثر درمانی عسل، سیر و برگ گردو بر لیشمانیا‌ی جلدی در مدل موشی Balb/c [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • موش صحرایی اثر ویتامینC بر کبد مورد مواجهه با آفت‌کش دلتامترین در موش صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • موش صحرایی بررسی اثر امواج موبایل الکترومغناطیس تلفن همراه در حال مکالمه (950-900 مگاهرتز) بر میزان هورمون های FSH وLH در موش های صحرایی بالغ [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 51-60]

ن

 • ناهنجاری مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 24-32]
 • ناهنجاری مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 11-16]
 • ناهنجاریِ تعداد دنده ها گزارش یک مورد ناهنجاری در تعداد دنده های جنین گاو [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 45-47]
 • ناهنجاریهای ژنتیکی مروری اجمالی بر ژنهای کُد کننده صفات اقتصادی و ناهنجاریهای ژنتیکی دام و طیور [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-68]
 • نشخوارکنندگان تعیین ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 17-23]
 • نفت خام تجزیه میکروبی هیدروکربن های نفتی در محیط زیست [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 32-36]
 • نفت خام تجزیه زیستی نفت خام توسط قارچ های جدا شده از خاک های آلوده مارون و هفتکل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 11-20]
 • نقیصه استخوان مواد جایگزین شونده‌ی استخوانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-46]
 • نورآمینیداز نقش ژن نورآمینیداز در بیولوژی ویروس آنفلوانزا [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • نوزما بررسی و توصیف روش تشخیص اسپور بیماری نوزما در چندین زنبورستان استان ایلام [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 40-50]
 • نیوکاسل اثر استفاده مجزا یا ترکیبی واکسن‌های زنده و کشته بیماری نیوکاسل بر پاسخ ایمنی هومورال در ماکیان گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1399]

و

 • واژه های کلیدی: بستر جوجه های گوشتی تعیین ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 17-23]
 • واکسیناسیون اثر استفاده مجزا یا ترکیبی واکسن‌های زنده و کشته بیماری نیوکاسل بر پاسخ ایمنی هومورال در ماکیان گوشتی [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • وراثت پذیری بررسی ژنتیکی تولید شیر زایش اول گاوهای هلشتاین ایرانی در روزآمون های مختلف [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی (BEFV) معرفی آزمایش الایزای مبتنی بر پروتئین MBP-G1 به عنوان روش شناسایی گاومیش‏های آلوده به ویروس تب بی‏دوام گاوی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-23]
 • ویروس کم خونی عفونی جوجه مطالعه همزمانی آلودگی به ویروس کم خونی عفونی جوجه ها (CIAV ) و کمپلکس های تنفسی در گله های طیور گوشتی شهرستان شوشتر و باوی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 41-50]
 • وزن رهاسازی اثرات وزن رهاسازی روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و فراسنجه‌های خونی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes, 1844) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]

ه

 • هیستوپاتولوژی بررسی هیستوپاتولوژیکی بیضه ها بدنبال مسمومیت تجربی باسیسپالتین درسگها [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 7-9]
 • هیستوپاتولوژی بررسی سرولوژیک و پاتولوژیک متاپنوموویروس های طیور (aMPV) در گله های مرغ مادر گوشتی ایران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-30]
 • هیستوپاتولوژی تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (alginolyticus Vibrio) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]
 • هیستوپاتولوژی تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (Vibrio alginolyticus) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • هیستوپاتولوژی بررسی هیستوپاتولوژیک کبد به دنبال تجویز داروهای آسپرومازین و زایلازین به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 61-70]
 • هیستوشیمیایی مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی مری در طول دوران تکاملی شتر یک کوهانه(Camelus dromedarius) [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • هیستولوژی مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی مری در طول دوران تکاملی شتر یک کوهانه(Camelus dromedarius) [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • هضمی مقایسه دو روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه صنعتی شهرستان بروجرد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 39-46]
 • هلشتاین ایران بررسی ژنتیکی تولید شیر زایش اول گاوهای هلشتاین ایرانی در روزآمون های مختلف [دوره 8، شماره 1، 1399]
 • هموگلوبینوپاتی ارزیابی موارد شایع هموگلوبینوپاتی در ایران از دیدگاه مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 69-83]
 • هورمون جنسی بررسی اثر امواج موبایل الکترومغناطیس تلفن همراه در حال مکالمه (950-900 مگاهرتز) بر میزان هورمون های FSH وLH در موش های صحرایی بالغ [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 51-60]