درباره نشریه

 بسمه تعالی

 فراخوان مقاله

 

 

 

با توکل بر خدای منان و در راستای توسعه دانش و تحقیقات علوم پزشکی و ارائه آن به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فصلنامه ی علمی" تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی"دانشگاه آزاد شوشتر طی نامه ی شماره ی 87.452039 مورخ 02/12/90 و به استناد تصویب در هشتاد و پنجمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز انتشار دریافت نمود.

 این مجله اقدام به چاپ مقالات تحقیقاتی-پژوهشی، گزارش موردی (case report) و مقالات مروری (Review article) در رشته های مختلف علوم دامپزشکی، پزشکی و  زیست شناسی و تمرکز بیشتر بر روی آناتومی، بافت شناسی، رویان شناسی، میکروب شناسی،زیست سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی مینماید.

هیأت تحریریه ی این مجله آمادگی دارد تا  در کوتاه ترین زمان ممکن در صورت پذیرش از سوی هیأت داوران مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پژوهشی و تحقیقات اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را به زبان فارسی منتشر نماید.

 

 

 

 

 

دکتر بیژن رادمهر

سردبیر  فصلنامه ی علمی تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی