دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 8، زمستان 1396 
1. گزارش یک مورد جراحی پارگی دیافراگم قدیمی در یک گربه نژاد دی اس اچ و عوارض آن

صفحه 1-5

محمد فلاح گرجی؛ سالار نقیب زاده؛ پانته آ حسینی؛ مهدی توانا