دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1398 
2. مطالعه بافت شناسی و آناتومی حباب صماخی در گاومیش رودخانه‌ای بالغ

صفحه 21-30

سید رشید هاشمی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ رسول شهروز؛ حجت عنبرا


4. کاربرد سنتی سیر خام بر روی قلم دست اسب به منظور کاهش تورم: ایجاد جراحت پوستی وسیع

صفحه 31-40

ابوالفضل برزگر بفروئی؛ موسی جاودانی؛ زهرا نیکو صفت؛ جهانگیر مدرسی؛ جمشید کبیری


7. نقش ژن نورآمینیداز در بیولوژی ویروس آنفلوانزا

صفحه 58-63

مسعود سلطانی الوار؛ بهادر بردشیری؛ محمد فلاح گرجی؛ ساجده حسن زاده