گزارش یک مورد استفاده از سیم‌های سرکلاژ و پلیت استخوانی برای بازسازی شکستگی استخوان تیبیوتارسال در یک بهله عقاب طلایی

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

1 دپارتمان تخصصی بهداشت و بیماری پرندگان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد-ایران.

2 دکتری عمومی، دپارتمان تخصصی جراحی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانشیار، دپارتمان تخصصی جراحی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

عقاب طلایی جزو پرندگان شکاری بزرگ ساکن مناطق کوهستانی و مرتفع ایران به شمار می آید. علل مختلفی با منشا انسانی یا طبیعی باعث بروز مشکلات مختلف برای این گونه گردیده است. در این گزارش تک کیس، یک بهله عقاب طلایی از سازمان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد ارجاع گردید. علائم بالینی شامل بی حالی، عدم توانایی پرواز، زخم های سطحی و عمقی و نیز لنگش شدید در پای راست مشاهده گردید. تصویر رادیوگرفی شکستگی در استخوان های رادیوس و اولنا در بال و تیبیوتارسوس در پا را نشان داد. در این جراحی از متد جراحی پین گذاری برای بال و روش پلیت گذاری استخوانی با سیم ‌های سرکلاژ استفاده گردید. بعد از دوازده هفته مراقبت و انجام فعالیت های بازتوانی پرنده در محیط زندگی خود آزاد گردید. ارزیابی محیط زیستی حاکی از بهبود کامل و توانایی پرواز و شکار این عقاب در زیستگاه خود بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات