کاربرد پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ActveMOS در افزایش تولید محصولات گاومیش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

امروزه به منظور دستیابی به بازده اقتصادی بالا هدف مهم پرورش­دهندگان گاومیش، افزایش ضریب تبدیل غذایی به گوشت و شیر با کیفیت بالا است. روندهای فیزیولوژیک مسئول تبدیل خوراک دام به شیر عضله، چربی و استخوان در گاومیش به طور روز افزونی مشخص شده است. روش­های گوناگونی برای بهبود تبدیل خوراک مصرفی به محصولی هدفمند استفاده شود که یکی از روش­ها استفاده از افزودنی­هایی مانند پری بیوتیک­ها و پروبیوتیک­ها است.یکی از راه­های کاهش میکروارگانیسم­های مضر جلوگیری از جایگزین شدن آن­ها به جای میکروارگانیسم­های مفید است که گسترش افزودنی­های خوراکی زنده باکتریایی یا همان پروبیوتیک­ها را درپی داشت، یافته­های جدید مربوط به پروبیوتیک­ها منجر به توسعه مفهومی بنام پری­بیوتیک شد. پری­بیوتیک­ها مواد غذایی هستند که نسبت به هضم در قسمت فوقانی دستگاه معدی-روده­ای مقاوم بوده و بصورت دست نخورده به ناحیه تحتانی روده می­رسند، در آنجا با اثر فیزیولوژیکی مستقیمی که دارند، همچنین بوسیله تحریک اختصاصی رشد و فعالیت ترکیبات پروبیوتیک میکروفلور دستگاه معدی روده­ای از جمله بیفیدوباکتریوم ، اکوسیستم دستگاه معدی-روده ای را تحت تأثیر قرار می دهند.استفاده علمی از این افزدونی­ها به خوراک گاومیش می­تواند منجربه افزایش ضریب تبدیل خوراک مصرفی، افزایش رشد و بهبود سلامتی این دام با افزایش مقاومت آن­ها در برابر بیماری­ها و بهبود شرایط تخمیر در شکمبه شود.

کلیدواژه‌ها