موضوعات = ژنتیک و اصلاح نژاد دام
تعداد مقالات: 5
2. بررسی کاریولوژیک گونه اهلی بز(کاپرا هیرکوس) به منظور تعیین کاریوتایپ بز نژاد رائینی با الگوی نواربندی G

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

محمدصادق ملک پور؛ مریم السادات جانانه؛ لیلا روشنی