موضوعات = بیماریهای دامهای کوچک
تعداد مقالات: 6
1. بررسی میزان شیوع انگل توکسوکاراکتی (Toxocara cati) در گربه های پرشین و ولگرد ارجاعی به درمانگاه های دامپزشکی شهرستان آمل در استان مازندران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-40

محمدرضا یوسفی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمد رضا رودکی سروندانی؛ محمد مهدی یزدانی رستم؛ محمدجواد مشایخ نیا


5. گزارش یک مورد جراحی پارگی دیافراگم قدیمی در یک گربه نژاد دی اس اچ و عوارض آن

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-5

محمد فلاح گرجی؛ سالار نقیب زاده؛ پانته آ حسینی؛ مهدی توانا


6. بررسی تاثیر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده از تلفن همراه بر فعالیت کبد و برخی از ترانس آمینازهای موجود در سرم خون موش

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 27-37

سحر رشیدی؛ زینب پیغمبرزاده؛ سپیده رشیدی؛ فهیمه اصغری زاده