موضوعات = بیماریهای دامهای بزرگ
تعداد مقالات: 7
1. ریخت شناسی اسکلتی – عضلانی اسب در دامپزشکی کهن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399

بابک عباس بیگی


2. مروری بر آلودگی دام ها و انسان به انگل سارکوسیست

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-30

سمیه منزه هرسینی


3. شتر؛ آرام‌بخشی، القا و نگهداری بی‌هوشی؛ مطالعه‌ای مروری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-50

ابوالفضل برزگر بفروئی؛ موسی جاودانی


4. کاربرد سنتی سیر خام بر روی قلم دست اسب به منظور کاهش تورم: ایجاد جراحت پوستی وسیع

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-40

ابوالفضل برزگر بفروئی؛ موسی جاودانی؛ زهرا نیکو صفت؛ جهانگیر مدرسی؛ جمشید کبیری