موضوعات = بیماریهای طیور
تعداد مقالات: 15
1. اثر استفاده مجزا یا ترکیبی واکسن‌های زنده و کشته بیماری نیوکاسل بر پاسخ ایمنی هومورال در ماکیان گوشتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399

زهرا برومند؛ رمضانعلی جعفری؛ منصور میاحی؛ علیرضا مرادی


6. گزارش یک مورد استفاده از سیم‌های سرکلاژ و پلیت استخوانی برای بازسازی شکستگی استخوان تیبیوتارسال در یک بهله عقاب طلایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-20

مسعود خاک زادیه؛ هادی بیننده؛ رسول رحیمی جونقانی؛ موسی جاودانی


7. بررسی فراوانی آلودگی‌های کرمی سستود دستگاه گوارش مرغان بومی شهرستان دورود

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 50-60

مسعود سلطانی الوار؛ حجت اله یار احمدی؛ ساجده حسن زاده


9. مطالعه آناتومیکی بخش قدامی لوله گوارش در مرغ مروارید(مرغ شاخدار)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 11-20

جلیل پورحاجی موتاب؛ سید رشید هاشمی


10. بررسی میزان شیوع و بروز گونه های مختلف شپش در پرندگان بومی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در سال های 1396 تا 1397

دوره 6، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 20-30

مسعود خاک زادیه؛ شهاب بهادران؛ ریحانه قاسمی؛ آزیتا بهاری بابادی؛ مروارید کریمی


11. بررسی شیوع آلودگی به انگل سینگاموس تراکه آ در ماکیان بومی شهرستان بابل

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 5-10

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا یوسفی یوسفی؛ عبدالهانی شجاعی