نویسنده = نرگس امینی نیا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش میکروسکوپی وPCR در تشخیص آلودگی گوسفندان حامل تیلریا و بابزیا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-10

شهریار یاوری؛ پرویز شایان؛ سعید بکایی؛ نرگس امینی نیا