نویسنده = شهریار یاوری
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه کالبد شناسی بطنهای مغزی گوسفند لری با استفاده از قالبهای خوردگی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 71-78

محسن عباسی؛ عباس پیرزادی؛ شهریار یاوری


2. مقایسه روش میکروسکوپی وPCR در تشخیص آلودگی گوسفندان حامل تیلریا و بابزیا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-10

شهریار یاوری؛ پرویز شایان؛ سعید بکایی؛ نرگس امینی نیا


3. بررسی اثر بخشی اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی(in vitro)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 65-70

مهدی آسمار؛ صیام آسیابی؛ روح اله فتاحی؛ لیلا مدیری؛ مهین فرهمند؛ خسرو عیسی زاده؛ شهریار یاوری


4. مقایسه دو روش فعال سازی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 19-24

زینب شاکرمی گنداب؛ وجیهه خدادادیان؛ شهریار یاوری